9.jpg

Mourand & Partners

Mourand & Partners adviseert en ondersteunt maatschappelijke organisaties en overheden bij belangenbehartiging. Wij zijn intermediair op de terreinen Wonen, zorg & welzijn, Onderwijs & Participatie, Duurzaamheidsontwikkeling en Vastgoedontwikkeling. Voor elk van deze beleidsterreinen is een specialist aan ons bureau verbonden.

Mourand & Partners staat midden in de bestuurlijke en politieke arena en wij zijn daardoor uitstekend in staat onze opdrachtgevers een aantal stappen vooruit te helpen. Wij monitoren bijvoorbeeld beleidsontwikkelingen bij gemeenten en adviseren daarover. Wij investeren in relaties met stakeholders, zodat er goed zicht is op wie er aan welke knoppen draaien. Ook helpen bij het ontwikkelen van een herkenbaar profiel en wij zorgen voor meer bekendheid van belangen. De meest effectieve manier om invloed uit te oefenen is vanzelfsprekend het aangaan van een samenwerkingsverband... en ook daarbij adviseren wij onze opdrachtgevers.

 

Voor meer informatie over Mourand & Partners kunt u het You Tube filmpje bekijken, deze bruchure raadplegen, of contact opnemen met ons bureau.

Nieuws

Ons bureau stelt zich graag met een filmpje kort aan u voor:

https://youtu.be/k-zH1s6vOyY

___________________________

Wij coördineren de belangenbehartiging voor een organisatie voor welzijns- en maatschappelijkwerk. Het door ons opgestelde lobbydraaiboek wordt nu uitgevoerd.

Copyright Mourand 2018